De agenda -l'Agenda - club Quadrifoglio Belgio

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

De agenda -l'Agenda

De Club- Le Club


Beste Alfisti,

Gelieve het hierbijgevoegde jaarprogramma van onze club te willen noteren:

-16 en 17 februari 2013: clubstand op Flanders Collection Car Gent

-1/2/3 maart 2013: clubstand op Antwerp Classic Car

-16 maart 2013: deelname aan de activiteit van het BFOV in Autoworld

-5 mei 2013: deelname aan de verjaardagsrit van de Scarb

- evenement “Extravaganza” op 14 juli op het circuit van Mettet

- 25 augustus 2013: Rally van Halle

-1 september 2013: deelname aan de samenkomst van het ICC te Chaudfontaine

-8 september 2013: rally van Knokke

- Einde september: rally van Waver

-19 en 20 oktober: clubstand op de Dreamcar beurs te Mechelen.

- Herfstbijeenkomst met algemene ledenbijeenkomst in Damme

Hopende u op één van onze activiteiten te mogen ontmoeten.

Mogen we de leden vragen die hun bijdragen 2013 nog niet voldaan hebben om dit zo snel mogelijk te willen doen door 60 € te storten op de rekening van de Delta Lloyd n°: BE23 1325 1087 4991, zodat we de lidkaarten kunnen versturen.

Chers Alfisti

Prière de bien vouloir noter le programme de notre club:

-16 et 17 février 2013: stand du club au Flanders Collection Car Gand

-1/2/3 mars 2013: stand du club à l’Antwerp Classic Car

-16 mars: participation à l’événement de la FBOV à Autoworld

-5 mai: participation au rally d’anniversaire de la Scarb

-8 juin: rally de Vlaamse Ardennen

- evenement “Extravaganza” le 14 juilliet, circuit de Mettet

-25 août: Rally de Halle

-1 septembre: participation à l’ICC à Chaudfontaine

-8 septembre: rally de Knokke

-19 et 20 octobre: stand du club au Dreamcar de Malines

-Randonnée automnale et rassemblement general des membres à Damme

En espérant vous rencontrer à l’un de nos événements.

Pour les membres qui n’ont pas encore contribuer à la cotisation, prière de bien vouloir verser la somme de 60 € sur le compte de la Delta Lloyd n°:
BE23 1325 1087 4991 de façon à ce qu’on puisse vous envoyer les cartes de membre.
Chers Amis Alfistes,

Le 8 septembre 2013 le Club Quadrifoglio organise un rallye au départ de la plage à Knokke. Ce rallye est principalement prévu pour les anciennes Alfa, mais est également ouvert aux Alfa récentes et, sur invitation des organisateurs, à quelques oldtimers d’autres marques.
Le matin, nous prendrons un petit déjeuner, à partir de 8h45, sur la plage du Zoute à la base de voile du Royal Belgian Sailing Club, Appelzakstraat à Knokke (voir plan ci-joint). Le départ est prévu à 9h45 après un briefing à 9h30 à ne surtout pas manquer.
Ce rallye n’est pas une compétition mais une balade avec, malgré tout, un questionnaire et une épreuve.
Le but du rallye est de rejoindre au départ de Knokke par des petites routes les lieux historiques de la première guerre mondiale le long de l’Yser où nous visiterons quelques lieux mémorables. Nous avons appelé le rallye « Poppy Road » dont vous trouverez la signification en annexe.
Le road book, une plaque rallye souvenir, le petit déjeuner et une boisson à l’arrivée sont inclus dans le prix d’inscription que nous avons voulu limiter à EUR 20 par personne pour les membres du Club Quadrifoglio, EUR 25 pour les non-membres, et EUR 5 par voiture. Ce forfait n’inclus pas le lunch car nous aurons, aux heures de midi, suffisamment de choix de restauration et en fonction du temps vous pourriez même pique-niquer.
Le rallye se terminera après la distribution des prix vers 18h à quelques kilomètres de l’autoroute A19 Ypres-Courtrai.
Merci de bien vouloir nous renvoyer avant le 8 août votre bulletin d’inscription à Gilbert Mittler et de verser votre participation au compte 405-6039331-45 de Philippe Van der Wee,
En espérant vous voir nombreux pour ce rallye, nous vous disons : « au 8 septembre ».

Bien cordialement,

Gilbert Mittler

g.mittler@skynet.be


Beste Alfisti,

Op 8 september 2013 organiseert de Club Quadrifoglio een rally met vertrek op het strand van Knokke. Deze rally is voornamelijk gericht naar de oldtimers maar is tevens toegankelijk voor recente Alfa’s en, op
uitnodiging van de organisator, aan enkele oldtimers van andere merken.
’s Morgens voorzien we een ontbijt vanaf 8.45 u op het strand van het Zoute aan het clubhuis van de Royal Belgian Sailing Club, Appelzakstraat te Knokke (zie bijgevoegd plan). Het vertrek is voorzien om 9.45 u na een niet te missen briefing om 9.30 u.
Deze rally is geen wedstrijd maar een toeristische rit met enkele vragen en een opdracht. Doel van de rally is om vanaf Knokke langs kleine wegen de slagvelden van de eerste wereldoorlog te bereiken langs de Yzer
waar we enkele bezienswaardigheden uit die oorlog zullen bezoeken. We hebben onze rally “Poppy road” genoemd waarvan u de betekenis in bijlage terugvindt.
Het road book, de rallyplaat, het ontbijt en een drankje na aankomst zijn begrepen in de inschrijvingsprijs die we gehouden hebben op 20 Eur per persoon en 25 Eur voor niet-leden van de club, en 5 Eur per wagen. In
deze prijs is geen middagmaal voorzien daar we rond het middaguur voldoende keuze aan eetgelegenheden zullen tegenkomen, indien het weer het toelaat kan er zelfs gepicknickt worden.
Het einde van de rally en de prijsuitreiking is voorzien rond 18 u op korte afstand van de autostrade A19 Yper-Kortijk.

Gelieve het inschrijvingsformulier te willen doorsturen ten laatste op 8 augustus 2013 aan Gilbert Mittler en Uw inschrijnvingsprijs te willen overschrijven op rekening van Philippe Van der Wee op het nummer 405-6039331-45.

In de hoop jullie talrijk te mogen begroeten, beste groeten en tot 8 september.

Vriendelijke groeten,

Philippe Van der WEE

p.vanderwee@skynet.beLe coquelicot, « Poppy » en anglais, a été associé, en particulier dans les pays du Commonwealth au souvenir des combattants, et tout spécialement des soldats tombés lors de la Première Guerre mondiale. Cette allégorie du « Poppy » découle d'un poème datant du printemps 1915, écrit par le lieutenant-colonel John McCrae, un médecin du Corps de santé royal canadien qui fut témoin de la terrible seconde bataille d'Ypres. Il s'intitule In
Flanders Fields (Au champ d'honneur). En fait, les coquelicots fleurissaient dans les pires champs de Somme et des Flandres, et leur couleur rouge était un symbole approprié pour le bain de sang de la guerre de tranchées.

Klaprozen, “Poppy” in het engels, zijn met name in het Verenigd Koninkrijk en andere landen van het Gemenebest van Naties het symbool van de Eerste Wereldoorlog omdat ze op de slagvelden in Vlaanderen uitbundig bloeiden, zoals bijvoorbeeld In Flanders Fields van John McCrae beschrijft. Op Remembrance Day, de dodenherdenking van het Gemenebest, worden bij de cenotaaf op Whitehall door de vorstin enhoogwaardigheidsbekleders klaprooskransen gelegd, geen echte overigens, omdat de bloemblaadjes zeer snel uitvallen.


English original text

In Flanders fields the poppies blow
Between the crosses, row on row
That mark our place; and in the sky
The larks, still bravely singing, fly
Scarce heard amid the guns below.
We are the dead. Short days ago,
We lived, felt dawn, saw sunset
glow,
Loved and were loved and now we
lie
In Flanders fields.
Take up our quarrel with the foe:
To you, from failing hands, we throw
The torch; be yours to hold it high.
If ye break faith with us who die
We shall not sleep, though poppies
grow
In Flanders fields.

Traduction française

Au Champ d'Honneur, les coquelicots
Entre les croix de lot en lot
Qui marque leur place; et dans le ciel
Les alouettes chantent encore
courageusement, volant
Leur rare chant mêlés au sifflement
des fusils.
Nous sommes les morts,
Nous qui songions la veille encore
À nos parents, à nos amis,
C'est nous qui reposons ici,
Au Champ d'Honneur,
À vous jeunes désabusés,
À vous de porter l'oriflamme
Et de garder au fond de l'âme
Le goût de vivre en liberté.
Acceptez le défi, sinon
Les coquelicots se faneront
Au Champ d'Honneur.

Nederlands vertaling

In Vlaanderens velden bloeien de klaprozen
Tussen de kruisen, rij aan rij
Die onze plek aangeven; en in de lucht
Vliegen leeuweriken, nog steeds dapper
zingend
Zelden gehoord te midden van het
kanongebulder aan de grond.
Wij zijn de doden.
Enkele dagen geleden leefden we nog,
voelden de dauw, zagen de zon ondergaan
beminden en werden bemind en nu liggen we
in Vlaanderens velden
Neem ons gevecht met de vijand weer op:
Tot u gooien wij, met falende hand
de toorts; aan u om haar hoog te houden
Als gij breekt met ons die sterven
zullen wij niet slapen,
Ook al bloeien de klaprozen
In Vlaanderens Velden.

Pour vous rendre au départ
Une fois arrivé à Knokke, probablement par la N49, prenez devant l’église à droite (au rond point) la LIPPENSLAAN. Continuez jusque au bout de cette avenue et ensuite à droite la KUSTLAAN.
Lorsque cette avenue se sépare en deux, prenez la ZWINNELAAN (virage à gauche) en laissant la BRONLAAN sur votre droite. Au bout de la ZWINNELAAN avant une courbe à droite, vous verrez l’immeuble Finis Terrea.


Formulaire d’inscription – Inschrijvingsformulier à renvoyer avant le 8 août/terug te sturen voor 8 augustus à/aan : g.mittler@skynet.be


Nom/Naam
Prénom/Voornaam
Pilote/piloot
Co-pilote/Co-piloot

Passagers/Passagiers

Type

Année/Jaar

Voiture/Wagen

GSM
Email

Ik stort op heden een bedrag van 20€ per lid (25 niet lid) en EUR 5 per wagen of een totaal van      EUR op rekening 405-6039331-45 van Ph. Van der WEE ten laatste 8 augustus 2013.

Gedaan te op 2013

Handtekening,Je verse le montant de 20 € par membre (25 non membre) et 5 € par voiture soit un total de          € sur le compte 405-6039331-45 de Ph. Van der WEE au plus tard le 8 août 2013


Fait à le 2013


Signature,Chers membres,
Comme vous le savez probablement l’événement Extravaganza aura lieu le 14 juillet sur le circuit de Mettet. Ce jour là il y a moyen aux passionés de vitesse de rouler sur le circuit, pour ceux ci il y a moyen de vous inscrire directement auprès de l’organisation: www.mag-events.be

Par contre le club Quadrifoglio sera aussi présent avec un stand. Si vous ne roulez pas sur le circuit mais voulez bien être parmi des nôtres, vous pouvez vous inscrire au secrétariat: p.vanderwee@skynet.be. Vous pouvez verser la somme de 20€ (voiture, passagers, et 2 tickets boissons compris) au compte du club Delta Lloyd 132510874991. Veuillez retourner le formulaire d’inscription dûment rempli avant le 25 juin à Ph. Van der Wee Verbrande Hoevestraat 1a à 2550 Kontich.

Beste leden,
Zoals u waarschijnlijk al vernomen hebt, wordt er op 14 juli het evenement Extravaganza gehouden op het circuit van Mettet, waarbij er mogelijkheid is om een ganse dag op het circuit te rijden, hiervoor moet u zich wel rechtstreeks inschrijven via de organisatie:www.mag-events.be

De club zal die dag ook aanwezig zijn met een stand. Indien u niet op het circuit rijdt, maar er die dag bij wilt zijn, kan u via de club inschrijven op het secretariaat p.vanderwee@skynet.be. Het volstaat om het bedrag van 20€ te storten (wagen, passagiers en 2 drankbonnetjes inbegrepen) op de bankrekening van de club Delta Lloyd: 132510814991. Gelieve tevens het inschrijvingsformulier ingevuld te willen terugsturen vóór 25 juni aan Ph. Van der Wee, Verbrande Hoevestraat 1a te 2550 Kontich.

Naam/Nom: ……………….  Voornaam/Prénom…………..
Adres/Adresse…………………………………………………………………
e-mail……………………………………………………………………………

-…………toegang wagens (zonder toegang circuit) à  20€……………
-…………ticket(s) middagmaal, 2 dranken inbegrepen:  20€/pp………
-…………ticket(s) extra drank à 3€/ticket    ………..

-………..accès voitures (sans accès piste) à    20€……………
-………..ticket(s) repas de midi, 2 boissons incluses      20€p/p………
-………..ticket(s) boisson supplémentaire (3€°/ticket)   …………………  

De club is ook present op FACEBOOK : https://www.facebook.com/QuadrifoglioBelgio

Le Club est present sur FACEBOOK:  https://www.facebook.com/QuadrifoglioBelgio

Vergaderingen


De Schrans
Kruisstraat, 162
Duffel
Op 1ste vrijdag van de maand (20u00)La BRASSERIE DU THEATRE.
11, rue Basse
1460  Ittre
Tél : 067 / 64.92.02                      
site :    www.resto.com/brasseriedutheatre   

les   derniers   JEUDI   du mois.
( 19 h.  la petite « bouffe » … et 20h pour les autres…).


Restaurant Jägerhof
Schönefelder Weg
4700 Eupen
Erste donnerstag (20h00)
Op 1ste donderdag van de maand (20u00)
Oost-&West Vlaanderen

op de 2de vrijdag van de maand (20h00)

gastheer : Frank Minne

café 'tgaverije
www.tgaverije.be
molenstraat 9
9890 GavereAdres /Adresse, Alfa Romeo Club Quadrifoglio Belgio:


Philippe Van der Wee, Verbrande Hoevestraat, 1 A, 2550 Kontich,
p.vanderwee@skynet.be
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu